ŁADOWANIE STRONY

 

Uzależnienie traktowane jako samonapędzający się niszczący proces powstały na wskutek zachowań osoby uzależnionej. Czasami nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że można żyć inaczej. Jest to samonapędzające się błędne koło funkcjonowania. Prawdziwe odczucia osoby uzależnionej, jakimi są poczucie winy, nienawiść do siebie, poczucie niskiej wartości, samotność, poczucie odrzucenia, ból, bezradność, lęki itp. świadomie lub nieświadomie pokazuje na zewnątrz jako złość, agresję, ciągłą kontrolę innych, obrażanie innych, obwinianie innych, odrzucanie innych, wywyższanie się itp. Autentyczne przeżycia, jak widać z powyższych opisów, są zupełnie nieadekwatne do prezentowanych postaw. Jak zatem jest odbierana osoba uzależniona? Co czują członkowie rodziny? Zgodnie z dynamiką emocji, członkowie rodziny i najbliżsi odczuwają jako własne te emocje, które autentycznie przeżywa uzależniony. A więc czują się winni, nienawidzą siebie za stan w którym znalazła się rodzina, są przepełnieni lękiem, bólem, bezradnością, czują się samotni, z poczuciem odrzucenia i z przekonaniem o własnej małej wartości (Por. Fatyga B., Sierosławski J., Zieliński A., Zieliński P., 1999) Omawianej nieadekwatności odczuć i objawów oraz odbioru osoby uzależnionej, nie sposób wyleczyć farmakologicznie. Uzależniony chcąc zmienić swoje życie, usunąć objawy zaburzeń, poddać się integracyjnemu rozwojowi osobowości może sięgnąć po pomoc psychoterapeutyczną (Kratochvil, 2002, s.23).

Poniżej przytaczam przykładowo kilka rodzajów terapii dla zobrazowania jak różne podejścia terapeutyczne mogą okazać się właściwe dla konkretnego rodzaju pacjentów z zaburzeniem uzależnienia. („Nie wystarcza więc spytać jaki rodzaj terapii jest najskuteczniejszy. Pytać należy , jaki rodzaj terapii jest najskuteczniejszy dla zaburzeń danego typu u określonego rodzaju klientów” Rathus S.A., 2004, s.675). Dla niektórych pomocna jest terapia indywidualna a inni przełamują własne słabości i leczą zaburzenia przeglądając się w „lustrze” grupy terapeutycznej. W dalszej części pracy omawiam charakterystyki różnych form terapii, ujmując ich wpływ na pomoc psychologiczną w uzależnieniach

wykonanie: letras.pl