ŁADOWANIE STRONY

O zespole uzależnienia możemy mówić jako o zjawisku fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych symptomów, które towarzyszą osobie uzależnionej. (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD – 10), (2000, s.73). W zachowaniu osoby uzależnionej od alkoholu przyjmowanie alkoholu pod jakąkolwiek postacią jest najważniejszą i dominująca potrzebą, która góruje nad innymi zachowaniami. Osoba uzależniona zastępuje często czynności, zainteresowania i pasje wcześniej realizowane takimi, które mają związek ze spożywaniem alkoholu. Do podstawowych objawów omawianego stanu należy bardzo silne pragnienie przyjęcia alkoholu. Natomiast, aby uzyskać pewność diagnostyczną w zakresie występowania zespołu uzależnienia od alkoholu niezbędne jest zaobserwowanie co najmniej trzech spośród sześciu objawów występujących łącznie w czasie ostatniego roku, czyli ostatnich dwunastu miesięcy. Objawy badane są na podstawie wywiadu i obserwacji. Jest to o tyle ważne, gdyż osoba z zespołem uzależnienia często nie jest świadoma objawów swego uzależnienia uznając je jako „normalne” zachowanie a także często będąc świadoma uzależnienia celowo wprowadza w błąd, nie mówiąc prawdy podczas wywiadu. Tymi objawami zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych. ICD – 10.( 2000, s. 73 - 74) są:

 


Kryteria i objawy zespołu uzależnienia:

  • Silne pragnienie przyjmowania substancji albo poczucie przymusu jej przyjmowania;
  • Trudności kontrolowania zachowania związanego z przyjmowaniem substancji, jego rozpoczęcia, zakończenia lub ilości;
  • Fizjologiczne objawy stanu odstawienia występujące po przerwaniu lub zmniejszeniu ilości przyjmowanej substancji, w postaci charakterystycznego dla danej substancji zespołu abstynencyjnego, albo używanie tej samej lub podobnie działającej substancji, w celu zmniejszenia nasilenia bądź uniknięcia objawów abstynencyjnych;
  • Stwierdzenie tolerancji, mianowicie w celu wywołania skutków powodowanych poprzednio przez dawki mniejsze, potrzebne są dawki coraz większe;
  • Z powodu przyjmowania substancji psychoaktywnych – narastające zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub zainteresowań, zwiększona ilość czasu poświęconego na zdobywanie lub przyjmowanie substancji, albo na odwracanie następstw jej działania;
  • Przyjmowanie substancji, pomimo wyraźnych dowodów takich jawnie szkodliwych następstw, jak: uszkodzenie wątroby na skutek intensywnego picia, stany obniżonego nastroju w wyniku okresów intensywnego przyjmowania substancji albo polekowe upośledzenie funkcji poznawczych; należy dążyć do ustalenia, czy osoba przyjmująca substancję była lub mogła być świadoma rodzaju i rozmiarów szkód.

wykonanie: letras.pl