ŁADOWANIE STRONY

• zajęcia terapeutyczne, edukacyjne, doradcze i konsultacje w ramach prowadzonego przez siebie gabinetu psychologicznego pod nazwą: „Józefa Byczkowska. Gabinet Psychologiczny. Mediacje.” w Kartuzach
• mediacje sądowe i pozasądowe - rodzinne, cywilne, gospodarcze, karne i nieletnich.
• pracując na stanowisku psychologa, certyfikowanego psychoterapeuty i certyfikowanego specjalisty terapii uzależnień w NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” w Kartuzach w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Poradni Leczenia Uzależnień i w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
• pracując jako psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i certyfikowany specjalista terapii uzależnień w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku w całodobowym ośrodku „Ośrodek Leczenia Uzależnień w Smażynie”.
• pracując jako psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i certyfikowany specjalista terapii uzależnień w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie

 

Od 1998 roku aktywnie działała jako Pełnomocnik Burmistrza Gminy Kartuzy organizując pomoc terapeutyczną i konsultacyjną dla osób uzależnionych i potrzebujących wsparcia terapeutycznego, następnie również osobiście pracując w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych w NZOZ CM „Kaszuby” w Kartuzach a następnie również jako członek i przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kartuzach prowadząc działalność wspierającą i edukacyjną dla osób zgłaszających się po pomoc.
Realizując staż kliniczny przed egzaminem certyfikacyjnym we współpracy z Polską Federacją Społeczności Terapeutycznych w ośrodku dla osób uzależnionych na przełomie lat 2010 – 2011 uczestniczyła w superwizji u Superwizora Jolanty Koczurowskiej.
Celem rozwijanie własnego warsztatu pracy z pacjentami w latach 2011 – 2012 poznała zasady pracy terapii Gestalt.

 

Posiadane kwalifikacje i certyfikaty w zakresie psychologii specjalizacji terapii uzależniem:

2017 r - Uniwersytet SWPS w Warszawie w / z w Sopocie – Seksuologia Kliniczna (studia podyplomowe) (aktualnie realizuję).

2017 r. – Uniwersytet SWPS, Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie w/z w Sopocie (czteroletnie studia podyplomowe)

2013 r. - Gdański Uniwersytet Medyczny - kierunek Psychologia Kliniczna (studia podyplomowe)

2013 r. specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej (trwa nadal)

2012  r. – Certyfikowane szkolenie I stopnia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR)

2012 r.Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie w/z w Sopocie. Studia magisterskie Psychologia.

2011 r.Certyfikowane Specjalistyczne szkolenie w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień – Specjalista Terapii Uzależnień SP/0639/2011

2010 r. - Studium Prawa Europejskiego - Kurs Sądowy Kurator  Społeczny 2010 - prawo i praktyka

2005 r. - Uniwersytet Warszawski - Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego (studia podyplomowe)

2001 r. - Politechnika Gdańska - Wydział Zarządzania i Ekonomii (studia podyplomowe)

2001 r. - Kurs Zarządzanie Opieką Zdrowotną - zatwierdzony przez Ministra Zdrowia

1998 r. - Uniwersytet Gdański - Wydział Nauk Społecznych – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i pracy socjalnej (studia podyplomowe)

1991 r. - Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie. Studia magisterskie Teologia.

1986 r. - Studium Nauczycielskie w Gdyni

wykonanie: letras.pl