ŁADOWANIE STRONY

od 2015 r. (aktualnie nadal) zakwalifikowana jako Specjalista Uprawniony do Zbierania Informacji o Uzależnieniu Osób Oskarżonych w ewidencji Ministerstwa Sprawiedliwości

od 2014 r. (aktualnie nadal) praca w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie na stanowisku Psychologa i Certyfikowanego Specjalisty Terapii Uzależnień

od 2014 r. (aktualnie nadal) praca w Ośrodku Psychoterapeutycznym „Terapia 24” w Kościerzynie na stanowisku Psychologa i Certyfikowanego Specjalisty Terapii Uzależnień

od 2014 r. (aktualnie nadal) członek Polskiego Towarzystawa Psychologicznego oraz członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

od 2012 r. (aktualnie nadal) praca w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku na stanowisku Psychologa i Certyfikowanego Specjalisty Terapii Uzależnień w całodobowym Ośrodku Leczenia Uzależnień w Smażynie

od 2012 r. (aktualnie nadal) członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kartuzach – jako osoba odpowiedzialna za realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

od 2011 r. (aktualnie nadal) prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą: Józefa Byczkowska. Gabinet Psychologiczny. Mediacje.

od 2009 r. do 2010 r. członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kartuzach

od 2009 r. (aktualnie nadal) praca na stanowisku Psychologa i Certyfikowanego Specjalisty Terapii Uzależnień w NZOZ  CM "Kaszuby" w Kartuzach w Poradni Leczenia Uzależnień i w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

od 2009 r. do 2013 r. powołana przez Prezesa Sądu Rejonowego w Kartuzach na stanowisko Społecznego Kuratora Sądowego

wykonanie: letras.pl